Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office Voorwaarden van toepassingen, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840. Op deze offerte zijn de navolgende modules van de voorwaarden van toepassingen:

Klik op de naam om de voorwaarden te downloaden.